Usługi księgowe
i informatyczne

Pierwszym i najważniejszym
zadaniem naszej firmy jest
wspieranie Państwa w sprawnym prowadzeniu biznesu.
Zapewniamy pomoc w dwóch niezbędnych do prawidłowego działania firmy dziedzinach
- księgowości i informatyki.
Zarabianiu pieniędzy w dzisiejszych czasach zawsze towarzyszą
zagadnienia związane z wypełnianiem zeznań podatkowych,
deklaracji do ZUS czy też prowadzenie dość znacznej liczby
dokumentów kadrowych.

księgowość

Oferujemy Państwu:

informatyka

Oferujemy Państwu: Doradztwo w zakresie wyboru i zakupu urządzeń infrastruktury informatycznej: